otrdiena, 2016. gada 11. oktobris

Biodejas nodarbība Liepājā 27.10.2016

BIODEJAS 

27.oktobrī, pl.19.00                                  
                      
kopā ar Maiju Kadiķi 

Biodeja (Biodanza tulk: BIO - dzīve, DANZA - deja) nozīmē "izdejot dzīvi", tās mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves caur atgriešanos pie savas patiesās būtības, radīt iekšējā pozitīvā emocionālā līdzsvara izjūtu.
Biodejas metode izmanto unikālu intensīvu, dzīvesprieka  pieredzes radīšanu, ko  sauc par vivenciju, īpašas transa un regresijas formas caur kustībām un mūziku, kas kopumā veicina katram indivīdam piemītošo cilvēciskā potenciāla atmodināšanu.
 Biodeja ir unikāla personības attīstības, fiziskās un psihiskās veselības pilnveidošanas metode. Biodejas metodes teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par dzīvo sistēmu (bioloģiskās, psiholoģiskās, sociālās sistēmas) autoregulācijas un pašregulācijas iespēju. Cilvēka psihofizioloģisko sistēmu integrācija un dziedināšana tiek veicināta caur deju, ritmu, autentiskām kustībām, saskarsmes vingrinājumiem un mūziku, un savstarpēju mijiedarbību grupā. Grupa veido drošu un atbalstošu vidi, telpu, kur katram attīstīt spēju būt brīvam gan savās kustībā, gan izjūtās par sevi, gan empātiski izjust citu izpausmes.
Biodeja ir efektīvs veids, lai dotu  ķermeņa nervu sistēmai iespēju nonākt līdzsvarā. Nodarbības sākumā mēs aktivizējam nervu sistēmu pozitīvā veidā – ar prieku,uzmundrināšanu un pozitīvu kontaktu ar citiem cilvēkiem.
Biodejas mērķis ir sasniegt augstu dzīves kvalitāti. Tas nozīmē mazināt stresu, sasniegt dziļāku izpratni par sevi un attīstīt savu iekšējo radošo potenciālu un spēju labāk saprasties ar citiem. Biodeja veicina cilvēka integrāciju visos līmeņos – prāts, jūtas un reakcijas.
Nereti mēs ikdienas steigā sastopamies ar to, ka domājam kaut ko vienu, jūtam kaut ko citu un rīkojamies vēl savādāk. Biodeja māca būt šajā mirklī gan domās, gan jūtās, gan darbībā. Biodeja nodarbību ieguvumi ir tie, ka jūs aiziesiet jūtoties laimīgs, relaksējies un būsiet saskarsmē ar cilvēkiem. Notiek arī bioķīmiskā un neiroloģiskā līdzsvara atjaunošana organismā – virzīta uz labizjūtu. Ja mēs esam labāk integrēti, arī ķermenis un imūnsistēma uz to reaģē ar pozitīvām pārmaiņām. Nervu sistēma ir lielākā balansā, endokrīnā sistēma sāk labāk darboties. Ķermenī notiek pozitīvas pārmaiņas, un iestājas harmonija. Tajā brīdī viss nostājas līdzsvarā. Daudzus cilvēkus šīs izmaiņas pakāpeniski virza uz nozīmīgām izmaiņām viņu dzīvē. Tas ko jūs darāt ar šiem ieguvumiem, protams, atkarīgs no katra paša izvēles un pašreizējās dzīves situācijas. Parasti cilvēkiem samazinās stresa līmenis, uzlabojas komunikācijas spējas un viņu attiecības kļūst arvien labākas.
Kā  biodeja palīdz?
Ja jūs dzīvojat dusmās, trauksmē vai bailēs, vai esat spējīgi pieņemt labus lēmumus vai atbilstoši reaģēt uz cilvēkiem jūsu dzīvē? Caur biodeju atgriežoties labsajūtas un laimes stāvoklī, cilvēki pieņem labākus lēmumus un atbilstošāk reaģē uz ikdienas dzīves stresiem. Pēc regulārām nodarbībām, cilvēki patiešām uzlabo savas dzīves. Viņi sāk likt dzīvi pirmajā vietā. Viņi vienkārši zin, ka dzīve var tikt dzīvota labākā veidā un viņi sāk to darīt.
Vivencija – potenciāla atmodināšana
Dalībnieka potenciāls tiek atmodināts grupas procesā, esot tagadnē ar pilnu intensitāti. Pilnas intensitātes brīdis, biodejā saukts par vivenciju, var tikt izjusts fiziski, emocionāli, caur kustības prieku, kontakta ar citiem grupas biedriem vai kontaktā ar dabu.
Vivencia (pārdzīvojums) ir pieredze, ko indivīds ar lielu intensitāti gūst  šeit un tagad, spējot  producēt  emocionālus, kinestētiskus un iekšējus organiskus efektus. Vivencia ir intensīvas izjūtas būt dzīvam šeit un tagad. Tā ir dzīves momenta intuīcija. Vivencijas ir durvis, pa kurām mēs ienākam tīrajā esamības telpā, kur vairs neeksistē laiks, kur mēs esam šeit un tagad mūžīgi.
Identitāte un regresija
Biodejā strādā divos stāvokļos – pulsējot starp abiem. Pirmais, mēs strādājam ar identitāti – izraisot spēcīgu pozitīvu izjūtu par to, kas esi. Otrais, ar regresiju – kur cilvēks izšķīst lielākās grupās, apkārtējos, dabā u.c. Šis vilnis, no spēcīgas identitātes līdz izšķīšanai, ļauj identitātei parādīties un ar laiku tikt pakāpeniski pārveidotai.
Piecas Vivencijas līnijas
Rolando Toro izcēla piecas plūsmas jeb ģenētiskā potenciāla līnijas, virzienā uz dzīves paplašināšanos: vitalitāte, afektivitāte, kreativitāte, seksualitāte, transcendence.Tās piemīt katram cilvēkam un būtisks ir to līdzsvars, tāpēc ikvienā vivencijā sajutīsiet katru no šīm līnijām:
1. Vitalitāte - dabisks dzīvesprieks, spēja just savu enerģiju, intensīvi uztvert pasauli visā tās daudzveidībā. Lai mums būtu garīga un fiziska veselība, vispirms jātraisa sava vitalitāte, kas palīdz sniegties pretī savā dzīvē nepieciešamajam, sasniegt savas vēlmes, realizēt sapņus.
2. Afektivitāte - spēja būt maigam un jūtīgam ik dzīves brīdi,  just un novērtēt mirkļa unikalitāti un vienreizīgumu. Kad dzīvē satiekam "Kādu", mums ir nepieciešamas spējas izrādīt simpātijas un justies pieņemtam. Lai iejustos otra cilvēka vietā, nepieciešama dabiska empātija un afektivitāte.
3. Kreativitāte (radošums) - spēja būt dabiski radošam katru dzīves dienu, ik dzīves mirkli. Mums katram pašam ir  jāveido attiecības ar dzīvi, ar citiem cilvēkiem šajā brīdī, radot potenciālu nākotnei. Kreativitāte ir veids, kā mēs spējam radīt un dzīvot savu dzīvi, būt  ieinteresēti un justies laimīgi veidojot dzīvi kopā ar citiem.
4. Seksualitāte -  dabiska spēja baudīt ik dzīves mirkli fiziski un emocionāli, gūt baudu no spējas justies dzīvam. Seksualitāti varam sajust un izpaust ikvienās attiecībās, ikvienā darbībā, ikvienā  dzīves aspektā, ko veicam savā ikdienā: katrā kustībā, sajūtot pasauli ar savām maņām, satiekot citus. Seksualitāte izpaužas  smaidā, žestā, maigā rokas tvērienā. Caur biodeju  pamazām atklājam daudz sīku nianšu, kas palielina dabisko seksualitāti un spēju būt intimitātē.
5. Transcendence - spēja būt pāri savam personīgam ego, lai sasniegtu augstāku līmeni un integrāciju ar dzīvi, dabu, Visumu. Transcendence ir brīdis, kad izejam ārpus savām robežām. Tas ir solis ārpus šī brīža - atvēršanās paplašinātam cilvēciskajam potenciālam.
Lai mūsu katra cilvēciskais potencials kļūtu pieejams un mēs spētu to izpaust par 100% - dodot un saņemot dzīvē svarīgo, nepieciešama regulāra vivenciju pieredze, darbs ar savas identitātes spēcināšanu, ļaušanās regresijas procesam un visu piecu līniju atraisīšana un padziļināšana. Katra vivencija - tā ir bagātīga jaunas dzīves pieredzes iegūšana.
Esi mīļi gaidīts izdejot dzīvi!
Dalība- 10 euro

Pieteikšanās un info pa tel.- 26546697

otrdiena, 2016. gada 4. oktobris

Pasākumi un nodarbības oktobrī/2016

20.oktobrī, pl. 19:00, Liepājā, Kr. Barona 8-2 /kods 2/

~Peldēšanās Gongu skaņās~       
                       
 Meditācija                                    
 kopā ar Reiki Skolotāju un Gongu meistari 
 Kristu Džuliju Kirkupu! 
 Līdzi jāņem paklājiņš, siltas zeķes un sedziņa.
 Enerģijas apmaiņai par meditāciju ~ 18,- Eur. 
 Iespēja pieteikties 
 uz individuālu terapiju pie Meistares.
 Pieteikšanās-  2654669726.oktobrī, pl.18.30, centrā Harmonija,  Kr. Barona ielā 8-2 /kods 2/ 
Tikšanās ar Maiju Kadiķi- Eņģeļu praktiķe un terapeite
Seminārs Sievietes spēks 
Kad koks rudenī atbrīvojas no lapām, tas vienlaicīgi dod iespēju radīt sevi no jauna. 
Tāpat arī mums vienmēr ir dota šī iespēja - atdzimt.
Katram cilvēkam ir savas mācības un dzīves uzdevumi, kuri apgūstami. Ja esam piedzimušas kā sievietes, tad svarīgi ir šo enerģiju izprast, izjust un izpaust caur sevi maksimāli un pilnīgi.
Bet dzīvē mēdz būt dažādi. Katrai no mums ir savs stāsts. Tas ir aizsācies, iespējams, jau citās dzīvēs un turpinās tagad. Ir lietas, kas traucē pieņemt un paust savu sievišķību, tātad atdala no tīrās enerģijas, kas ir ielikta katrā sievietē. Kādai bērnībā ir pietrūcis drošības un aizsardzības, citai mīļuma, maiguma un uzmanības, kā arī izpratnes un brīvības. Līdz ar to šīs ,,lietas,, tiek meklētas citos cilvēkos. Pirmkārt savos partneros. Savukārt viņi no mums gaida to, kas nav ticis viņiem.
Tā visa dzīve var paiet gaidīšanas režīmā. Bet kādam ir jāsāk mainīties.
Semināri Sievietes spēks palīdzēs izprast sevi un ar katru brīdi pieņemt arvien vairāk savu sievišķo esību un iespējas, ko tā dod. Šajā seminārā apzināsim savas iekšējās mātišķās enerģijas, kā arī attiecības ar mammu, kas ir kā pamats sevis kā sievietes izpausmei. 
Dalība seminārā 10 eu.
Pieteikšanās un info pa tel.- 26546697


27.oktobrī, pl.19.00, centrā Harmonija,  Kr. Barona ielā 8-2 /kods 2/ 
BIODEJAS nodarbība- ievads kopā ar Maiju Kadiķi 

 Biodeja (Biodanza tulk: BIO - dzīve, DANZA - deja) nozīmē "izdejot dzīvi", tās mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves caur atgriešanos pie savas patiesās būtības, radīt iekšējā pozitīvā emocionālā līdzsvara izjūtu.
 Biodejas metode izmanto unikālu intensīvu, dzīvesprieka  pieredzes radīšanu, ko  sauc par vivenciju, īpašas transa un regresijas formas caur kustībām un mūziku, kas kopumā veicina katram indivīdam piemītošo cilvēciskā potenciāla atmodināšanu.
 Biodeja ir unikāla personības attīstības, fiziskās un psihiskās veselības pilnveidošanas metode. Biodejas metodes teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par dzīvo sistēmu (bioloģiskās, psiholoģiskās, sociālās sistēmas) autoregulācijas un pašregulācijas iespēju. Cilvēka psihofizioloģisko sistēmu integrācija un dziedināšana tiek veicināta caur deju, ritmu, autentiskām kustībām, saskarsmes vingrinājumiem un mūziku, un savstarpēju mijiedarbību grupā. Grupa veido drošu un atbalstošu vidi, telpu, kur katram attīstīt spēju būt brīvam gan savās kustībā, gan izjūtās par sevi, gan empātiski izjust citu izpausmes.
Maija Kadiķe par Biodeju:
"Mana pieredze.
Man dzīvē ir bijusi iespēja piedalīties un apgūt dažādas garīgās prakses gan Latvijā, gan citur pasaulē 
un katra no tām ir palīdzējusi man augt.
Bet biodeja ir kaut kas ļoti īpašs. Es to iemīlēju pirmajā vivensijā un uzreiz sapratu, ka gribu apgūt šo metodi, 
lai varētu dalīties ar citiem un palīdzēt cilvēkiem atgriezties pie sava veseluma.
Man biodeja ir palīdzējusi pieņemt arvien vairāk sevi un pasauli, izpaust savas jūtas un emocijas 
un savienot tās ar ķermeni.
Biodeja tā ir dzīve kustībā! Biodeja ir prieks!"

Dalība- 10 euro
Iepriekšēja pieteikšanās un info pa tel.- 26546697


Skaņu, krāsu un gongu terapijas seminārs
8.oktobrī, no pl.10:00, Liepājā, Barona ielā 8-2 /durvju kods 2/- vienas dienas nodarbību cikls
kopā ar Reiki Skolotāju, Gongu meistari 
Kristu Džuliju Kirkupu-
Visuma balss visapkārt un manī , krāsas, kas atklāj mani

Sevis apzināšanās vibrācijā, skaņā, mierā, krāsās un dailē.
Programmā- 
Smieklu un pieskārienu terapija, balss skaņošana, mandalu zīmēšana, Gongu skaņas.
Nodarbības ir paredzētas, lai aizejot no ikdienišķām lietām un rūpēm, atjaunotu savu spēku un enerģiju.

Enerģijas apmaiņai par dalību ~ 65,- euro ar priekšapmaksu
Pieteikšanās un info pa kontakttelefonu- 26546697
/Iespēja palikt centra telpās pa nakti /līdzi ņemot matraci un segu/


*******
Interesenti tiek aicināti pieteikties uz
RŪNU ZĪMJU pamatzināšanu kursu no novembra
Pieteikšanās- tel. 26546697Sestdienās, pl.11.00                                
AROMTERAPIJAS nodarbības
Meistare- Olga Paulauskiene
Dalība 10 euro
Pieteikšanās- tel. 26546697

Interesenti tiek aicināti pieteikties
uz jaunu nodarbību grupu
FENŠUI MĀJAI UN LABKLĀJĪBAI        
darba dienu vakaros.
Vieta- Kr.Barona 8-2 /kods 2/  
Laiku precizēs pēc grupas nokomplektēšanas
Zvaniet un piesakieties!

Pieteikšanās- tel. 26546697

Vingrošanas un citas praktiskās nodarbības:
Pirmdien, 18.00- Cigun, 1.līmenis, skaņošana un meditācija /Sandra/
Otrdiena, 19.00- Cigun nodarbība /Ilze/
Trešdien, 10.00- plastika, enerģētiskie vingrinājumi /Olga/
Ceturtdien, 19.00- Cigun nodarbība /Ilze/

svētdiena, 2016. gada 11. septembris

Pasākumi un nodarbības septembrī/2016

***DZIEDINĀŠANA AR SKAŅU***                                    

3.-4.septembrī, Liepājā, Barona ielā 8-2
OBERTONĀLĀ dziedāšana-
meistare no Holandes CAROLINE ELKERENS.
Divu dienu praktiskās nodarbības. 
Būs nodrošināta tulkošana.
Kas ir obertonālā dziedāšana, skatīt-
Dalība- 30euro

Pieteikties pa tel. 2654669707.septembrī, pl.19.00, 
Maijas Kadiķes seminārs  **** Sievietes spēks***

Tiksimies, runāsim, meditēsim, atdzimsim.
Dalība 10 euro. Pieteikties- 2654669722.septembrī, plkst.18.00                                                      
                    
 VESELĪBAS SKOLA
Semināru cikls 1 x mēnesī
Tēma- Par locītavām un kaulu sistēmu       

Speciālisti no Rīgas
Vieta- Pirts aiz XL salas 
Dalība 5 euro
Iepriekšēja pieteikšanās- 26546697                          Interesenti tiek aicināti pieteikties uz jaunām nodarbību grupām-

RŪNU ZĪMJU pamatzināšanu kurss.
Nodarbības darba dienu vakaros 1 x nedēļā
Dalība 10 euro
Pieteikšanās- tel. 26546697
                    
AROMTERAPIJAS nodarbības
Meistare- Olga Paulauskiene
Nodarbības sestdienās
Pieteikšanās- tel. 26546697


FENŠUI MĀJAI UN LABKLĀJĪBAI                                   
darba dienu vakaros

Vieta- Kr.Barona 8-2 /kods 2/  
Laiku precizēs pēc grupu nokomplektēšanas
Zvaniet un piesakieties!
Pieteikšanās- tel. 26546697


Vingrošanas un citas praktiskās nodarbības:
Otrdiena, 19.00- Cigun nodarbība /Ilze/
Trešdien, 18.00- plastika, enerģētiskie vingrinājumi /Olga/
Ceturtdien, 19.00- Cigun nodarbība /Ilze/


Drīzumā oktobrī!!!

08.oktobrī, no pl.10:00
Liepājā, Barona ielā 8-2 /durvju kods 2/
Vienas dienas nodarbību cikls kopā ar Reiki Skolotāju, Gongu meistari 
Kristu Džuliju Kirkupu
Visuma balss visapkārt un manī , krāsas, kas atklāj mani
 ~ sevis apzināšanās vibrācijā, skaņā, mierā, krāsās un dailē ~


Programmu sīkāk skatīt sadaļā par šo dienas nodarbību. 
Enerģijas apmaiņai par dalību ~ 65,- euro ar priekšapmaksu
Līdz 30.septembrim- maksa 60,- (vai puse no dalības maksas)
Pieteikšanās un info pa kontakttelefonu- 26546697
***Iespēja palikt centra telpās pa nakti /līdzi ņemot matraci un segu/


Biodejas nodarbība 13.oktobrī, pl.18.30 
Vadīs Maija Kadiķe
Biodeja (Biodanza) ir unikāla personību attīstīstoša un zinātniskos pētījumos pierādīta metode. Tā ir īpaša un dziedējoša Rolando Toro radīta sistēma, kuru pazīst un dejo cilvēki visā pasaulē. Autora izveidoti gan aktivizējoši, gan relaksējoši kustību un dejas vingrinājumi, cilvēciska satikšanās caur savstarpēju pozitīvu atbalstu un miiedarbību, maigi un saudzīgi savieno jūtas, prātu un ķermeni. Jo tikai savienots esi patiešām dzīvs visdziļākajā būtībā!
*Dejotprasmes un vecuma ierobežojuma nav!

pirmdiena, 2016. gada 5. septembris

Maijas Kadiķes seminārs sievietēm

 **** Sievietes spēks***
07.09.16, pl.19.00, Kr. Barona ielā 8-2

Sievietēs atrodas milzīgs radošā spēka potenciāls, bet, apkārtējo apstākļu ierobežots, šis spēks ir ticis apspiests un palicis līdz galam neizpausts. Tagad, šajā īpašajā gaismas laikā, sievietēm tiek dota iespēja atkal atgriezties savā pirmatnīgā radošumā, tātad mīlestībā. Atgūstot savu spēku, sievietes dod iespēju vīriešiem atgriezties viņu patiesajā spēkā.

Sievietes spēks ir Zemes spēks. Tas ir saistīts ar dabu, kā arī ar Māras enerģijām, kas ir sievišķās dievišķās enerģijas pamats katrā latvju sievietē.

Tiksimies, runāsim, meditēsim, atdzimsim.
Maija Kadiķe - Eņģeļu praktiķe un terapeite, grāmatu Eņģeļu lūgšanas un Eņģeļu dārzā autore.
Dalība- 10 euro


pirmdiena, 2016. gada 15. augusts

OBERTONĀLĀS dziedāšanas seminārs Liepājā

***DZIEDINĀŠANA AR SKAŅU***
3.-4.septembrī, Liepājā, Barona ielā 8-2
OBERTONĀLĀ dziedāšana-
meistare no Holandes CAROLINE ELKERENS.
Divu dienu praktiskās nodarbības. Būs nodrošināta tulkošana.
Kas ir obertonālā dziedāšana, skatīt-
Dalība- 30 euro 

Pieteikties pa tel. 26546697 


               Caroline  Elkerens   ( Голландия)                     
       Профессиональная певица
Специалист по  обертональному пению
Проводит  3-4  сентября  семинар- ,, Исцеление  звуком,,
Обучение  обертональному звучанию
Чтобы понять, что  такое обертональное пение посмотрите ссылку 
https://www.youtube.com/watch?v=p1T3QArgcLk
Запись на семинар по телефону 26546697
Cena 30 euro 

svētdiena, 2016. gada 31. jūlijs

Dienas nodarbība kopā ar Kristu Džuliju Kirkupu Liepājā 08.oktobrī/2016


08.oktobrī, no pl.10:00
Liepājā, Barona ielā 8-2 /durvju kods 2/

Vienas dienas nodarbību cikls kopā ar Reiki Skolotāju, Gongu meistari 
Kristu Džuliju Kirkupu

Visuma balss visapkārt un manī , krāsas, kas atklāj mani
 ~ sevis apzināšanās vibrācijā, skaņā, mierā, krāsās un dailē ~


PROGRAMMA:

1. Smieklu terapija, plkst.10.00-11.00~ Atbrīvo sevī patiesu prieku!

2. Balss atvēršana, plkst.11.00-13.00~ praktiska nodarbība, sajūtot sevi, kā skanošu, vibrāciju pilnu būtni.

Pusdienu pārtraukums, brīvais laiks- plkst. 13.00-15.00
3. Mandalu zīmēšana, plkst.15.00-16.30~ Krāsu pasaule, kā spogulis manai iekšējai būtībai!

4. Pieskārienu terapija, meditācija ~ "Eņģeļa pieskāriens", plkst.17.00-19.00

5. Gongu skaņas valdzinājums vakara noslēgumā!

Enerģijas apmaiņai par dalību ~ 65,- euro ar priekšapmaksu
Līdz 30.septembrim- maksa 60,- (vai puse no dalības maksas)
Pieteikšanās un info pa kontakttelefonu- 26546697
Iespēja palikt centra telpās pa nakti /līdzi ņemot matraci un segu/

*******
Ieklausīties un sajust sevi ~ savu ķermeni, savas iekšējās sajūtas un vibrācijas, savu dvēseli un atgūt saikni ar sevi – sievieti, dievišķu būtni!
Kas es esmu ? Ko es jūtu? Ko es vēlos?

 Šīs dienas un tikšanās dažādās nodarbībās ir paredzēta tieši tamdēļ, lai aizejot no ikdienišķām lietām, rūpēm un atbildības, ikviena no mums, varētu atgūt un iepazīt sevi – sievieti un dievišķo būtni, atjaunojot savu fiziskā un garīgā ķermeņa spēku!
Šīs garīgi praktiskās nodarbības dos iespēju rast atbildes uz jautājumiem, kas katrā no mums mīt.

Balss atvēršana ~ praktiska nodarbība, sajūtot sevi, kā skanošu, vibrāciju pilnu būtni;
Sievietes balss ir visskaistākais instruments, to tikai jāmāk kopt, uzskaņot un pielietot – tad tā apburs un iedvesmos ikviena sirdi! Dziedāšana palīdz izpausties mūsu dvēseles balsij un vairoties sievišķajai enerģijai! Dziedāšana un dziedināšana ir nedalāmas, jo skaņa darbojas pilnīgi visos līmeņos – kā šūnu, tā arī ēteriskajā ķermenī – enerģētiski. Praktiskajās nodarbībās mēs dziedāsim patskaņus, atbilstoši katram enerģētiskajam centram ~čakrai~ sajūtot savu balsi un ķermeni skaņā... un vērojot arī savas emocijas.

Mandalas ~ radot tās caur krāsām, sajūtot savu iekšējo pasauli  
Zīmējot mandalu, mēs atstājam ikdienišķās rūpes un domas malā un nododamies ar sirdi un dvēseli savu iekšējo sajūtu un emociju atklāšanai caur zīmēšanu. Tā mainās uzmanības virziens no ārējā un iekšējo. Šī nodarbe nomierina un palīdz sakārtot domas un emocijas, atjauno enerģiju un prieku. Mēs iegūstam iekšējo klusumu un kļūst vienkāršāk sadzirdēt savu patieso būtību. Uzzīmētā mandala nodod informāciju simbolu valodā, ko pēc tam varam pētīt un censties izprast, ko  mūsu iekšējā pasaule un  zemapziņa mums grib pavēstīt.                                    

Meditācija „Eņģeļa pieskāriens”
Meditācijā mācīsimies izjust pieskārienu valodu un iekšējā spēka avotu, pēc tam ļausimies  sarunām ar Eņģeļiem caur vēstījumiem.                

Sakrālais Gongs laiku mijā - gara un ķermeņa saplūšana ar Visuma bezgalīgo un mūžīgo, dziedinošo skaņu
Gongu skaņu terapija ir ļoti sena, dziļa un neparasta dziedniecības un meditācijas prakse.
Šī terapija/dziedniecība dziļi iedarbojas kā uz apkārtējo vidi, telpu, tā arī uz cilvēku, visu dzīvo organismu. Gongu skaņa vai Visuma balss ir neizsmeļama, atjaunojoša, dziedinoša dzīvības enerģija, kas ietekmē visu – domas, vārdus, darbību, organismu/šūnu.

Meditācija ieaijās jūs mierā un dodoties šajā brīnumainajā, dzīvās Visuma balss skaņas meditācijā, vajag apzināties sevi kā nebeidzamā Visuma daļiņu, lūdzot, lai šī dzīvā skaņa palīdz  kļūt brīvam no visiem uzslāņojumiem, lai tu vari būt vesels, laimīgs un mīlošs, lai tev arī materiālajā pasaulē viss ir harmonijā un piepildīts.
Un tad, sajūtot savus sirdspukstus, saplūstot ar tiem un nonākot savā Svētajā Templī, kur mīt tava Dvēsele – tu sastopies ar nebeidzamo un unikālo Visumu! Ar sevi un Radītāju!


Tematiski  praktiskās nodarbības skaņas un krāsu pasaulē vada  Reiki skolotāja, gongu meistare~skaņas terapeite, aromterapijas speciāliste Krista Džulija Kirkupa.
Vēstījums par Gaismas Vilni un Lauvas Vārtiem 08.08.2016

********
Gaismas intensitāte, kas ienāk Zemes vibrācijās, ar katru dienu kļūst arvien spēcīgāka. Tā ir kā milzīgs okeāna vilnis, kas pāršalc visu zemeslodi.
Kad Jūs vērojat spēcīgas dabas izpausmes, tās var būt iedvesmojošas un biedējošas vienlaicīgi. Tagad ir šis Laiks, Mīļie! Ne tikai vērošanai, bet aktīvai rīcībai. Tas milzīgais Gaismas Vilnis, kas nāk, tā ir Jūsu Lielā Iespēja. Jūs varat kā sērfotājs noturēties Viļņa virsotnē un ļauties augstākai enerģētiskai pilotāžai, pārvarot bailes un nedrošību. Bet Gaismas Vilnim ir arī spēja ieraut dzelmē, tātad zemapziņas dziļumos, lai tur izprastu vēl vairāk sevi, atbrīvotu bailes un iznirtu ārā ar jaunu Gaismas pieredzi. Tikai savā esības dziļumā Jūs varat sastapties ar ēnas pusi, to izgaismot un pacelties okeāna plašumos ar Gaismas pērli rokās, lai atkal uzkāptu uz Viļņa un dotos skaidri saskatāmā virzienā.
Lai kur Jūs esat šobrīd un lai kas ar Jums notiek, Mīļie, VISS ir labs tieši priekš Jums. Atlaidiet prātošanu un ļaujieties Gaismas spēkam, kas pieskaras visam, kas ir dzīvs, to apskaujot, modinot un iedrošinot.
Šis Laiks ir dots kā sagatavošanās Lielajam planetārajam notikumam – Lauvas Vārtiem, kas atveras katru gadu 8.augustā. Zemes vibrācijas mainās nepārtraukti, līdz ar to katru gadu Lauvas Vārti ir citādāki, bet to galvenais uzdevums ir dot iespēju cilvēcei ieiet jaunā apzināšanās un līdz ar to arī enerģētisko vibrāciju līmenī.
Pašlaik Gaisma uzņem augstus apgriezienus. Līdz ar to tas dod iespēju paveikt lielas lietas savas Gaismas integrācijā. Bet,lai tas notiktu, ir nepieciešams regulārs, arvien intensīvāks darbs ar sevi. Gaidīšanas, pārdomu, minstināšanās laiks ir beidzies, Mīļie! Tagad ir dziļās sevis un pasaules ap sevi Pieņemšanas laiks un pateicība, pateicība, pateicība par visu.
Ieraugot un atbrīvojot sevi no nepilnībām, Jūs Mīļie, kļūstat enerģētiski vieglāki un līdz ar to arvien vairāk un dziļāk varat noturēties savas Esības Centrā. Tur Jums ir iespēja savienoties ar savu iekšējo Līdzsvaru, kas ir kā atslēga, lai ietu cauri Lauvas Vārtiem 08.08.
Astotnieks – tas ir līdzsvars it visā. Tā ir savas Zemes dzīves pieņemšana un pateicība visiem un katram, vispirms sākot ar saviem radītājiem – vecākiem. Tā ir savienošanās ar Debesīm un Lielā Gaisma Spēka godināšana ( Lielā Māte un Lielais Tēvs ). Tā ir sevis redzēšana ar patiesības acīm, ieraugot gan gaismu, gan tumsu, kas vēl ir jāatbrīvo. Tā ir došana un ņemšana it visā, esot labestības plūsmā. Tas ir iekšējās Sievišķās un Vīrišķās enerģijas līdzsvars. Jūs, Mīļie, katrs esat kādā šajā Lielajā Ceļā uz Līdzsvaru. Kad Jūs TUR nonākat, tad sajūtat, ka VISS IR MILESTIBA. Mīlestībā ir Līdzsvars.
Atcerieties, ka mēs – Gaismas Skolotāji, vienmēr esam Jums blakus, lai atbalstītu un palīdzētu. Arī šobrīd tas ir. Mēs ejam šo Ceļu uz Lauvas Vārtiem kopā katru mirkli, elpojot Gaismu kopā ar Jums. Sajūtiet kā tas notiek!
Mēs Jūs atbalstām, bet soļi pretī savai Gaismai Jums ir jāveic pašiem.
Un atcerieties vienu svarīgu lietu – Atļaujiet sev būt laimīgiem! Jo, lai kā Mēs censtos Jūs atbalstīt, bez Jūsu apzinātas pieņemšanas, ka Jūs esat laimīgi, tas nav iespējams. Noņemiet šo nospiedumu, ka dzīve sagādā ciešanas, no savas Dvēseles, un atveriet jaunas Durvis – Dzīve ir laime un prieks!

Pie šīm Durvīm Mēs Jūs gaidām.                      
Tur ir Jaunā Zeme, ko radāt Jūs paši.

Jūsu Skolotāji Kristus un Marija Magdalēna.